Български Национален Кибер Отбор
моля, изчакайте

Правила

Ето някои общи правила за участниците в CTF (Захващане на Знамето):

 • Всички участници трябва да спазват принципите на справедлива игра и етично хакерство. Не се толерират измами, експлоатация на уязвимости в инфраструктурата на състезанието или участие в дейности, които нарушават правилата.

 • Участниците трябва да се регистрират за събитието CTF в определения срок. Късните регистрации може да не бъдат приети.

 • Участниците трябва да донесат собствените си лаптопи и необходимото оборудване. По време на състезанието трябва да се използват само одобрени инструменти и софтуер.

 • Споделянето на знаци (т.е. отговори или решения) с други отбори не е разрешено. Всеки отбор трябва независимо да решава предизвикателствата и да получава знаци самостоятелно.

 • Участниците трябва да отнасят с уважение към другите отбори, организаторите и персонала и да запазят положително и спортно отношение през цялото време на състезанието.

 • Всяка дейност, която нарушава състезанието, компрометира сигурността на инфраструктурата или нарушава закона, е строго забранена. Това включва, но не се ограничава до извършване на атаки за отказ на услуга, опити за достъп до неоторизирани системи или участие в каквато и да е форма на злонамерено хакерство.

 • Ако участниците открият някакви уязвимости или слабости в инфраструктурата на състезанието, те трябва незабавно да ги докладват на организаторите вместо да ги експлоатират.

 • Състезанието ще има определен времеви лимит. Участниците трябва да завършат възможно най-много предизвикателства в този период. Отборът с най-висок резултат в края на състезанието ще бъде обявен за победител.

 • Нарушаването на правилата може да доведе до незабавна и постоянна дисквалификация от състезанието. Организаторите запазват правото да дисквалифицират всеки отбор или участник по свое усмотрение.

Спонсори

Благодарим на организациите, които ни подкрепят:

За да подкрепите Българския Национален Кибер Отбор, пишете ни на contact ecsc-bg eu

 • Image
  https://a1.bg
 • Image
  https://dxc.com/us/en
 • Image
  https://it.schwarz/en/
 • Image
  https://centio.bg
 • Image
  https://baselineit.eu
 • Image
  https://www.tbs.tech/
 • Image
  https://happy.bg/
 • Image
  https://secragon.com
 • Image
  https://neodyme.io
 • Image
  https://securitybsides.bg