Правила

Ето някои общи правила за участниците в CTF (Захващане на Знамето):

  • Всички участници трябва да спазват принципите на справедлива игра и етично хакерство. Не се толерират измами, експлоатация на уязвимости в инфраструктурата на състезанието или участие в дейности, които нарушават правилата.

  • Участниците трябва да се регистрират за събитието CTF в определения срок. Късните регистрации може да не бъдат приети.

  • Участниците трябва да донесат собствените си лаптопи и необходимото оборудване. По време на състезанието трябва да се използват само одобрени инструменти и софтуер.

  • Споделянето на знаци (т.е. отговори или решения) с други отбори не е разрешено. Всеки отбор трябва независимо да решава предизвикателствата и да получава знаци самостоятелно.

  • Участниците трябва да отнасят с уважение към другите отбори, организаторите и персонала и да запазят положително и спортно отношение през цялото време на състезанието.

  • Всяка дейност, която нарушава състезанието, компрометира сигурността на инфраструктурата или нарушава закона, е строго забранена. Това включва, но не се ограничава до извършване на атаки за отказ на услуга, опити за достъп до неоторизирани системи или участие в каквато и да е форма на злонамерено хакерство.

  • Ако участниците открият някакви уязвимости или слабости в инфраструктурата на състезанието, те трябва незабавно да ги докладват на организаторите вместо да ги експлоатират.

  • Състезанието ще има определен времеви лимит. Участниците трябва да завършат възможно най-много предизвикателства в този период. Отборът с най-висок резултат в края на състезанието ще бъде обявен за победител.

  • Нарушаването на правилата може да доведе до незабавна и постоянна дисквалификация от състезанието. Организаторите запазват правото да дисквалифицират всеки отбор или участник по свое усмотрение.

Спонсори

С помощта на:

Подкпрепящи организации

За да подкрепите Българския Национален Кибер Отбор, пишете ни на